CRE8 Systems Skid Film


Vi fikk i oppdrag om å lage en film av en ny Skid Unit modul Cre8 hadde laget som skulle ut offshore. 

Formålet var å vise frem Cre8’s nyeste design av en Skid, fremheve vestlige fordeler som for eksempel lettere tilgang til målere, oppsettet av stackingene og andre detaljer både på innsiden og utsiden. Dette skulle gjøres likt som den forrige filmen vi lagte for Cre8.

Se filmen her:

Attachments


Flere artikler fra samme kategori: Film