Personvernsærklering


Innledning

Denne personvernerklæringen gjelder ved bruken av denne nettsiden tommhansdesign.com Formålet med personvernerklæringen er å opplyse deg om hvordan TommHansDesign behandler dine personopplysninger, og hva du samtykker til ved bruken av tjenestene.
Hensikten med tjenestene som TommHansDesign tilbyr er hovedsakelig å gjøre hverdagen enklere for deg som besøkende.

TommHansDesign sin side benytter seg av innsamling av informasjon via bruk av Google analytics der man måler blant annet hvor lenge brukerene er på siden, demografi, geografi, trafikk og annet info som vil hjelpe TommHans Design å kunne forbedre sin nettside.

TommHansDesign benytter også lagring av informasjon av ordre i netthandel slik som ordre nummer, navn, addresse, telefon og epost. Dette er nødvendig for å ha oversikt og kunne gi kunden best mulig hjelp ved ordrene.

TommHansDesign vil aldri benytte denne informasjonen ut over denne bruken eller på noen måte krenke personvernet.

Vi deler ikke dine data med andre utenom når TommHansDesign er forpliktet til å gjøre dette – gjennom lovgivning, juridiske prosesser, rettstvister og/eller forespørsler fra offentlige myndigheter i eller utenfor landet der du bor – til å videreformidle personopplysningene dine. Vi kan også videreformidle informasjon om deg hvis vi kommer frem til at dette er nødvendig eller hensiktsmessig med hensyn til nasjonal sikkerhet, opprettholdelse av lov og orden eller andre hensyn til allmennheten.

Følgende er noen av de rettigheter du har etter personopplysningsloven:

• Du har lovbestemt rett til å be om innsyn i dine personopplysninger.
• Du har rett til å be om retting, sletting, eller begrensning av behandlingen av dine personopplysninger.

Du kan kontakte TommHansDesign på tommhans@tommhansdesign.com dersom du ønsker å utøve de rettigheter som er beskrevet her, eller har andre spørsmål knyttet til behandling av dine personopplysninger.

Du har også rett til å klage til Datatilsynet dersom du mener dine rettigheter krenkes ved den bruk av personopplysninger som er beskrevet her. Kontaktinformasjonen til Datatilsynet er: Datatilsynet, Postboks 8177, Dep 0034 Oslo, Email: postkasse@datatilsynet.no, Telefon: 22 39 69 00.

Vi vil lagre dine personopplysninger så lenge det er nødvendig for å levere tjenester til deg. Personopplysningene vil bli slettet innen maksimum 3 måneder fra du ber om sletting av disse.

Lov om informasjonskapsler

Den reviderte ekomloven (Lov om elektronisk kommunikasjon) krever at Sola Historielag informerer besøkende av nettsiden om bruk av informasjonskapsler (cookies). Den såkalte «cookie paragrafen» sier følgende:

§ 2-7b Bruk av informasjonskapsler/cookies

Lagring av opplysninger i brukers kommunikasjonsutstyr, eller å skaffe seg adgang til slike, er ikke tillatt uten at brukeren er informert om hvilke opplysninger som behandles, formålet med behandlingen, hvem som behandler opplysningene, og har samtykket til dette. Første punktum er ikke til hinder for teknisk lagring av eller adgang til opplysninger:

  1. utelukkende for det formål å overføre kommunikasjon i et elektronisk kommunikasjonsnett
  2. som er nødvendig for å levere en informasjonssamfunnstjeneste etter brukerens uttrykkelige forespørsel.

Ekomloven § 2-7b skal være med på å sikre brukernes personvern på ekomområdet. Dette gjelder i hovedsak mot personvernkrenkende teknikker.

Ekomloven beskytter brukerens kommunikasjonsutstyr, I og med at det nå er gitt et skjerpet krav om informasjon og samtykke fra brukeren dersom det skal benyttes informasjonskapsler eller cookies. Lagring av opplysninger og behandling av disse opplysningene er ikke tillatt med mindre bruker er blitt informert om og samtykket til disse opplysningene som behandles, samt å ha blitt informert om hva formålet med disse opplysningene er og hvem som behandler opplysningene. Denne informasjonen skal være lett tilgjengelig og oversiktelig på nettstedet, man finner den til enhver tid nederst i “footeren” på siden.

Det er tilstrekkelig at brukeren samtykker én gang for det samme formålet. Brukeren skal til enhver tid ha mulighet til å trekke tilbake sitt samtykke.

Kravet til klar og tydelig informasjon anses oppfylt når:

  • Informasjonen er veldig synlig med en gang bruker og besøkende kommer inn på nettstedet. Det vil si enten en lenke til informasjon i topptekst, tekstboks på forsiden, i footeren eller som en «pop-up».
  • Informasjonen inneholder opplysninger om hvilke informasjonskapsler som brukes, samt hvilke opplysninger som behandles, formålet og hvem som behandler opplysningene.

Sola Historielag har valgt å legge en lenke til denne artikkelen du nå leser i “footeren” på alle sidene. I det følgende vil vi informere om påkrevde opplysninger.

Ved å benytte denne nettsiden fra TommHansDesign samtykker du i at vi kan sette informasjonskapsler i din nettleser og bruke denne informasjonen videre.

De fleste moderne nettlesere (Google Chrome, Internet Explorer, Firefox, Safari, Opera, etc.) er innstilt på å akseptere informasjonskapsler automatisk, men du kan selv velge å endre innstillingene slik at informasjonskapsler ikke blir akseptert. Vi gjør oppmerksom på at dette vil kunne føre til at Visuda sin nettside ikke vil fungere optimalt.

Hvordan slette informasjonskapsler / cookies