Sola Historielag Rollups


Hva jeg gjorde:

Sola Historielag trengte å få laget endel roll-ups for å få en visuell måte å fortelle om historien om Sola og spesielle steder og hendelser slik som:

  • Steinkorsene på Sola, det finnes over 60 reiste steinkors rundtomkring på Vestlandet, både angliske og keltiske steinkors.
  • Sola Ruinkyrkje, historien om den legendariske ruinkirken fra middelalderen og som ble bombet under 2.verdenskrig og senere reist opp igjen.
  • Domsteinane, en mystisk ring av steiner som ble oppdaget og gjenreist av Sola Historielag i 2008.
  • Rægehaugen, funnet av Rægerdronningen sin grav
  • Runesteinene på Helland, to originale runesteiner som står enda
  • Kvilesteinane, minnesmerkene som er plassert over en linje til ære for Erling Skjalgsson sin død.
  • Slaget i Hafrsfjord, ett av de mest episke slagene i Norge der Harald Hårfagre samlet Norge til ett rike.

De skulle også ha roll-ups for å feire 100 år med stemmerett for Kvinner, der de har fortellinger om kvinner som førte til stemmeretten:

  • Dorthea Rabbe, en markant kvinneskikkelse
  • Bertha Sømme, en av drivkreftene i samfunnslivet i mellomkrigstiden
  • Anna Hjelmesæth, var med å stifte Sola Sanitetsforening

Hvordan jeg gjorde det:

Innholdet og bildene var viktig å få frem på en god, men og litt spennende måte, så derfor ble “bakgrunnsfargene” litt forskjellige. De roll-upsene som handlet om Solas historie fikk en type ut som “papyrus” / gammelt papir, mens de som omhandlet kvinnenes stemmerett fikk en mer rolig bakgrunnsstil og litt mer “kvinnelig” preg over det.

Noen av bildene var av dårlig kvalitet, spesielt de om kvinnene da flere av bildene var 100 år gamle, så scanning og image-optimization var en viktig del av å få det til å se bra ut på print.

Hva sa kunden:

Kunden, Sola Historielag, ble strålende fornøyd med resultatet og bruker dem stadig vekk på forskjellige messer og de står utstilt på Sola Kulturhus til enhver tid.


Flere artikler fra samme kategori: Grafisk